Třeboň INFO.CZ / Názory a stanoviska / Stanovisko k přeložce silnice II/154 v Třeboni

Stanovisko k přeložce silnice II/154 v Třeboni

Stáhnout stanovisko v .pdf

Přeložkou, resp. „východním obchvatem Třeboně“, má být primárně docíleno vymístění silnice II/154 z hráze rybníka Svět a v důsledku toho z navazujících ulic před a za kruhovým objezdem. Přeložka má začít na Novohradské ulici u areálu Lesostaveb, zčásti na parkovišti pod Světskou hrází, vést přes dnešní průmyslové areály, Zlatou stoku a Mokrá luka na Dukelskou ulici, dále přes parkoviště, kolem hotelu Romantick, za Bertinými lázněmi a Tyršovým stadionem, podél železniční trati, přes autobusové nádraží a skončit na křižovatce se silnicemi I/34 a I/24. Jihočeským krajem bylo zadáno zpracování 1. etapy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zahrnující úsek od Novohradské ulice na Dukelskou ulici.

Souhlasíme s tím, že primárně je nutno nově řešit dopravní situaci v jižní části Třeboně, ale nesouhlasíme s navrženým řešením, protože navržené řešení není žádným obchvatem, navrhovaná nová silnice neodvádí dopravu mimo město Třeboň, zastavěným územím by třikrát procházela a oddělovala by jižní a východní část Třeboně od středu města. Souhlasíme s tím, že má být vymístěna silnice II/154 z hráze rybníka Svět, resp. doprava z tohoto úseku silnice II/154; jsme však přesvědčeni o tom, že má být navíc vymístěna zejména tranzitní doprava z celé jižní části města Třeboň, tj. ze silnic II/154 a II/155, a to od hranic města. Tím bude umožněno přeměnit tuto jižní část města v kvalitní a lukrativní obytnou a rekreační zónu; tento proces již započal a realizace navrhované přeložky by jej znehodnotila. Jedná se přitom v Třeboni o jedinečné a po všech stránkách hodnotné území, situované od Světské hráze ke Zlaté stoce a Mokrým lukám. Vzhledem k tomu, že přeložka má začít v zastavěném území, prakticky ve středu jižní části Třeboně, navíc zásadně komplikuje dopravní řešení v daném území, napojení některých areálů, komunikací a parkoviště.

Přeložka silnice II/154 má opustit jižní část města Třeboň nad a podél vodního toku, který odvádí vodu ze sádek, přes území dotčené jinak chvályhodnou změnou č. 12 územního plánu města Třeboň. Toto území by rozdělila, zmenšila a významně znehodnotila. Dál by pokračovala přes Zlatou stoku do Mokrých luk v bezprostřední blízkosti historického středu města a Zlaté stoky. Tím by narušila (vzhledově, hlukově, ale i fyzicky) přirozenou příměstskou rekreační oblast a již dnes vyhledávanou vycházkovou cestu na Hrádeček, kterou by přeťala; navrhováno je vybudování podchodu. Tím by byl zmařen záměr na parkovou úpravu této trasy podél Zlaté stoky s procházející cyklistickou stezkou.

Po opuštění Mokrých luk navrhovaná přeložka znehodnotí zastavěné, resp. zastavitelné území podél Dukelské ulice v nedaleké vzdálenosti od historického středu města a následně má procházet v bezprostřední blízkosti Bertiných lázní, což považujeme za obzvlášť nešťastné. I v místě napojení na Dukelskou ulici dochází k významné komplikaci místního dopravního řešení, napojení některých nemovitostí, komunikací a parkoviště. Navíc dojde k tomu, že část dopravy se přivede do historického centra města a na Dukelskou ulici. Pokud by se nerealizovala druhá etapa, pak navždy a v plném rozsahu, pokud se bude druhá etapa v budoucnu realizovat, pak v plném rozsahu dočasně, částečně však navždy.

Zejména z uvedených důvodů považujeme navržené dopravní řešení za zcela absurdní, krátkozraké, nekoncepční a poškozující město Třeboň, jeho obyvatele, lázeňské hosty, turisty a další návštěvníky, jakož i celou řadu přímo nebo nepřímo dotčených právnických osob a podnikatelů. Máme za to, že takto koncipovaná přeložka silnice II/154 není v souladu s krátkodobými ani dlouhodobými zájmy města Třeboň, s možnostmi a tendencemi jeho rozvoje.

Doporučujeme hledat a najít nové řešení dopravní situace přeložek silnic II/154 a II/155, nejlépe zbudováním skutečného obchvatu města Třeboň, minimálně však jejich vyloučením nejen z hráze rybníka Svět, ale z celé jižní části města Třeboň a oddálením od historického centra Třeboně a od Bertiných lázní.

Toto své stanovisko jsme formou připomínek uplatnili při veřejném projednávání Návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Komentář

Článek "Stanovisko k přeložce silnice II/154 v Třeboni" zatím nemá komentář. Přidejte vlastní komentář.

Vložit komentář:
 
Je nutné vyplnit všechny položky. Zobrazte "Náhled" a zkontrolujte text. Pak je třeba zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.
 

Nejnovější články

Ukončení aktualizace portálu TřeboňINFO

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu.

Ukončení aktualizace akcí a zážitků

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu. Doporučujeme přejít na trebonsko.cz.

Kino v Třeboni - program prosinec 2019

Třeboň: kino Světozor a kino Aurora.

Cyklistická sezóna končí - zpráva MěP a MěÚ Třeboň

Cyklistická sezóna 2019 v Třeboni končí. Zpráva Městské policie a Městského úřadu v Třeboni.

Kino Třeboň - program listopad 2019

Program kina v Třeboni v listopadu 2019. Kino Světozor a kino Aurora.


Tip na ubytování

Schwarzenberský seník Vybavení interiérů v pokojích a apartmánech Ložnice ve Schwarzenberském seníku

Schwarzenberský seník Ubytování v Třeboni


Reklama


Burčák od Znovínu Znojmo v Třeboni.

Bleskově

Linka 156

Prosinec 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, prosinec 2019

Listopad 2019 na lince 156

Noviny Městské policie , listopad 2019

Počasí

Kontakty

ODEON a.s.

Provozovna Třeboň
Novohradská 224
379 01 Třeboň II
Napište nám
www.odeon.cz

Třeboň INFO.CZ :: Provozovatel ODEON a.s.