Třeboň INFO.CZ / Názory a stanoviska / Námitky a připomínky k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Námitky a připomínky k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

K materiálu NÁVRH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE v částech, které se týkají Třeboně uplatnilo námitky město Třeboň a připomínky mj. společně ODEON FIRM SERVIS a.s. (po změně obchodní firmy k 1.1.2011 jen ODEON a.s.) a Destinace Třeboňsko o.p.s., Rybářství Třeboň Hld. a.s. a DDS TOUR s.r.o.

Společným obsahem námitky a uvedených připomínek je vymezení koridorů a ploch dopravy nadmístního významu v Třeboni, které se týkají přeložky silnice II/154 v jižní části města Třeboň (bod D39/2 na str. 26 Návrhu).

Podstatou zmíněných připomínek je nesouhlas s navrženým řešením, jehož realizace by znehodnotila celou jižní část města, která je jinak velmi hodnotná a svým způsobem jedinečná, neboť se rozprostírá mezi hrází rybníka Svět, Zlatou stokou a Mokrými lukami, a která se začíná přeměňovat z průmyslové zóny na zónu obytnou a rekreační. Proto se doporučuje vymístit dopravu nejen ze Světské hráze, ale z celé jižní části města Třeboň tak, aby se jednalo o skutečný obchvat Třeboně, nebo alespoň o přeložku silnic II/154 a II/155 začínající před hranicemi města Třeboň.

Termín na vyhodnocení uplatněných námitek, připomínek a stanovisek je 15.2.2011.

Komentář

Článek "Námitky a připomínky k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje" zatím nemá komentář. Přidejte vlastní komentář.

Vložit komentář:
 
Je nutné vyplnit všechny položky. Zobrazte "Náhled" a zkontrolujte text. Pak je třeba zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.
 

Nejnovější články

Ukončení aktualizace portálu TřeboňINFO

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu.

Ukončení aktualizace akcí a zážitků

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu. Doporučujeme přejít na trebonsko.cz.

Kino v Třeboni - program prosinec 2019

Třeboň: kino Světozor a kino Aurora.

Cyklistická sezóna končí - zpráva MěP a MěÚ Třeboň

Cyklistická sezóna 2019 v Třeboni končí. Zpráva Městské policie a Městského úřadu v Třeboni.

Kino Třeboň - program listopad 2019

Program kina v Třeboni v listopadu 2019. Kino Světozor a kino Aurora.


Tip na ubytování

Schwarzenberský seník Vybavení interiérů v pokojích a apartmánech Ložnice ve Schwarzenberském seníku

Schwarzenberský seník Ubytování v Třeboni


Reklama


Burčák od Znovínu Znojmo v Třeboni.

Bleskově

Linka 156

Prosinec 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, prosinec 2019

Listopad 2019 na lince 156

Noviny Městské policie , listopad 2019

Počasí

Kontakty

ODEON a.s.

Provozovna Třeboň
Novohradská 224
379 01 Třeboň II
Napište nám
www.odeon.cz

Třeboň INFO.CZ :: Provozovatel ODEON a.s.