Třeboň INFO.CZ / Dokumenty a projekty / Změna územního plánu Třeboně č. 12/2010

Změna územního plánu Třeboně č. 12/2010

Změna č. 12/2010 Územního plánu sídelního útvaru Třeboň nabyla účinnosti dne 4.10.2010 a v rozsahu vymezeného území nahradila Změnu územního plánu č.5/2005. Dotčené území zahrnuje prostor pod Světskou hrází mezi Novohradskou ulicí a Zlatou stokou, území začíná domem č.p. 223/II a končí před areálem Lesostaveb. Podstatou změny je zařazení vymezeného území do kategorie Bs – plochy smíšené obytné s dominantním zastoupení obytné funkce s rozvolněnou soliterní zástavbou a výrazným zastoupením vzrostlé zeleně.
Celé území změny mimo stavebně hodnotných objektů č.p. 223/II a č.p. 224/II je plochou pro asanaci a nové funkční i prostorové využití. Předmětem změny je funkční a prostorová transformace výrobních a skladových areálů do podoby městské polyfunkční struktury navazující na centrum města. Pro celou plochu změny bude pořízena Územní studie Novohradská.
Návrh změny před veřejným projednáním měl tuto podobu ; její definitivní podoba nedoznala žádných podstatných změn.

Komentář

Článek "Změna územního plánu Třeboně č. 12/2010" zatím nemá komentář. Přidejte vlastní komentář.

Vložit komentář:
 
Je nutné vyplnit všechny položky. Zobrazte "Náhled" a zkontrolujte text. Pak je třeba zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.
 

Nejnovější články

Ukončení aktualizace portálu TřeboňINFO

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu.

Ukončení aktualizace akcí a zážitků

Ke dni 1.1.2020 byla ukončena aktualizace tohoto webu. Doporučujeme přejít na trebonsko.cz.

Kino v Třeboni - program prosinec 2019

Třeboň: kino Světozor a kino Aurora.

Cyklistická sezóna končí - zpráva MěP a MěÚ Třeboň

Cyklistická sezóna 2019 v Třeboni končí. Zpráva Městské policie a Městského úřadu v Třeboni.

Kino Třeboň - program listopad 2019

Program kina v Třeboni v listopadu 2019. Kino Světozor a kino Aurora.


Tip na ubytování

Schwarzenberský seník Vybavení interiérů v pokojích a apartmánech Ložnice ve Schwarzenberském seníku

Schwarzenberský seník Ubytování v Třeboni


Reklama


Burčák od Znovínu Znojmo v Třeboni.

Bleskově

Linka 156

Prosinec 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, prosinec 2019

Listopad 2019 na lince 156

Noviny Městské policie , listopad 2019

Počasí

Kontakty

ODEON a.s.

Provozovna Třeboň
Novohradská 224
379 01 Třeboň II
Napište nám
www.odeon.cz

Třeboň INFO.CZ :: Provozovatel ODEON a.s.