Třeboň INFO.CZ / Třeboň / Dávná historie Vratislavského domu

Dávná historie Vratislavského domu

 • 1520 dům patřil Sládkovi Hrdému
 • 1555 je jako majitel uveden Beneš Frankys
 • 1562 původní dřevěný dům vyhořel jako i ostatní domy při zničujícím požáru Třeboně; z původního domu zůstalo pouze staré románské zdivo v srdci budovy.
  A právě v této době se vynořuje šlechtický rod Vratislavů z Mitrovic, který za výhodných podmínek získává strategický pozemek naproti zámku, na kterém Vratislavové postavili svůj renesanční Vratislavský dům.
 • 1607 jsou bratři Vratislav, Václav a Vilém povýšeni do panského stavu. V témže roce uzavírá Adam Vratislav z Mitrovic výhodný sňatek s Barborou Rúthovou, čímž se Vratislavové stávají majiteli vesnice Dírné asi 40 km severně od Třeboně, kterou obývají příslušníci jejich rodu dodnes.
 • 1609 rod Vratislavů záhadně mizí z Třeboně. Z doby Vratislavské (1562 – 1609) pochází dochované tyto renezanční prvky:
  - pozůstatek zděného půlkruhového loubí na pilastrech vpravo dole v průčelí (není průchozi)
  - renesanční křížové klenby ve sklepení
  - renesanční křížové klenby s lunetami a hřebínky v přízemí
  - fragmenty renesanční sgrafitové omítky pod stávající omítkou
  - systém arkád a nik ve zdi k sousednímu domu na náměstí
  - první nika v přízemí od vstupu nejspíš sloužila jako vchod do sousedního domu
  - první arkáda v 1. patře poblíž průčelí domu spojovala dům s domem sousedním
  - dvě niky v 1. patře sloužili k prosvětlení vnitřní střední partie domu
  - renesanční šťít rozdělený na 2 vlaštovčí křídla a za ním dvě sedlové střechy z nichž levá byla větší a pravá menší;ty se nacházejí značně ohořelé pod dalšími úpravami
 • 1609 střídá Vratislavy další nižší šlechtický rod Ruthardů Mirotických z Malešova, který na náměstí vlastnil již vícero nemovitostí včetně tzv. Ruthardovského domu. Nový majitel, Jan Ruthard Mirotický z Malešova, byl příbuzným Mikuláše Rutharda z Malešova, posledního z trojice slavných třeboňských rybníkářů. O 9 let později v pohnutém roce
 • 1618 znovu zachvátil Třeboň ničivý požár a Vratislavský dům vyhořel společně s celým městem a písemnými záznamy z této doby
 • Krátce po bitvě na Bílé hoře odolávala vzbouřená stavovská Třeboň obléhání pasovských vojsk generála Marradase až do února r. 1622, kdy se vyhladovělí Třeboňané vzdali
 • 1623 Ruthardové dokázali již v tomto roce opravit štít domu, následně pokračovali v renovaci domu
 • 1629 převedl ve své závěti Ruthard Vratislavský dům na svou ovdovělou choť, paní Ludmilu Mirotickou, aby podělila sebe a nezletilé děti. Paní Ludmile se znovu provdala.
  1640 Ludmila přežila strašnou morovou epidemii
 • 1651 proběhl dědický spor Ludmily s vlastním synem; Ludmila následněě prodala dům Matyáši Pirglerovi.
 • 1656 kupuje dům Tobiáš Prattenberger za 1350 kop míšenských
 • 1672 Tobiáš Prattenberger dům v dosti požkozeném stavu prodává Janu Kazilovi, měšťanovi a spoluradnímu třeboňskému, který jej opravil a zvelebil. Z doby 1672 – 1700 pochází dochované prvky pozdně renesanční nebo raně barokní:
  - po navýšení sousedního domu nebylo možné prosvětlovat dům arkádami ve společné zdi a tak byly zřízeny střešní osvětlovací vikýře se zamřížovanými okny. V partii podkroví se dochovaly obě kované mříže a současná okna jsou na místě oken dřívějších.
  - kamenný portál vzadu na dvorku
 • 1710 se domu ujímá Melichar Cibuška za 1000 zlatých rýnských.
 • 1723 další požár se postaral o následnou úpravu domu a štítu na barokní.
 • 1740 vdova Terezie Cibušková prodala dále vylepšený dům svému zeti Filipovi Thurnerovi za 2000 zlatých rýnských. Z doby 1723 – 1740 pochází dochované barokní prvky :
  - zbytky barokních terakotových nátěrů pod stávající omítkou
  - přístavek v zadní části domu
  - zpevnění zadního štítu dvěma podpěrovými sloupky a zpevnění rohů
  - zeď v 1. patře předělující místnosti mezi zdvojeným a jednoduchým oknem
  - stávající využití okenních prostorů a typ oken včetně šambrán okolo nich (okna v průčelí bývala do té doby vyšší, některá okna v ulici bývala slepá)
  - průchod ze sousedního loubí byl zazděn a průčelní oblouk zúžen
 • 1742 vdova Ludmila Thurnerová, rozená Cibušková, postoupila dům svému druhému manželovi Josefu Schatzovi.
 • 1773 dům získal Karel Solberger, a to za pouhých 1400 zlatých rýnských, což nasvědčuje, že dům nebyl příliš udržován.
 • 1781 opět zasáhl zhoubný požár dům spolu se středem města. Z doby 1781 – 1800 pochází dochované klasicistní prvky:
  - opravený štít
  - klasicistní krov a systém komínů
  - klasicistní stropy nad celým 1. patrem, které vydržely téměř sto let až do příští rekonstrukce
  - klasicistní dveře s původním kováním, které jsou vsazeny do kameného portálu vzadu na dvorku
  - zaslepení první niky v přízemí od vstupu, která do té doby mohla sloužit jako vchod do sousedního domu
  - nový vchod z náměstí, který lemuje původní kamenné ostění a stoupají k němu původní kamenné schody.
  - dřevěná polychromovaná socha Nejsvětější trojice – Otce, Syna a Ducha svatého v průčelí domu
 • 1808 převedla vdova Antonia Solbergerová dům v hodnotě 6.937 zlatých na svého syna Františka Solpergera, měšťana a obchodníka. Suma odpovídá státnímu bankrotu, ale i dobrému stavu nemovitosti. Poté dům opět postupně chátral.
 • 1866 získal dům vskutku ambiciózní majitel – Antonín Břeský z Birkenfelsu. Hned téhož roku zazdil loubí, které navazovalo na loubí sousedního domu na náměstí a končilo v polovině průčelí domu. Soused, zakladatel Bertiných lázní a učitel, pan Hucek, své loubí následně také zazdil. Pan Antonín Břeský zahájil o rok později nákladnou historizující přestavbu celého domu, která vycházela z ideálů romantismu tehdejší doby. A právě tehdy nabyl v jádru renesanční dům svou historizující renesanční podobu, kterou si uchoval až dodnes. Pan Antonín po sobě zanechal mnoho dobrého včetně hřbitova u Sv. Alžběty. Na druhou stranu se zapletl s bankou, podlehl moci peněz a následně dlužil 58 000 zlatých; za tuto částku bylo možné pořídit osm takových domů na náměstí. Z doby 1867 – 1898 pochází dochované historizující romantické prvky:
  - bosaz, šambrany, cimbruri a větrna korouhvička, dále stylizovaná renesanční sgrafitová psaníček po celé fasádě
  - romantický štít stylizovaný jako zuby cimbuří s kovanou větrnou korouhvičkou, vodorovné podokenní římsy
  - sdružení oken do dvojic na boční straně
  - historizující točité schodiště včetně ornamentálního litinového zábradlí a kamenných gotizujících sloupů
  - ploché stropy s fabiony v 1. patře
  - kovaný závěs vývěsního štítu v průčelí

Komentář

Článek "Dávná historie Vratislavského domu" zatím nemá komentář. Přidejte vlastní komentář.

Vložit komentář:
 
Je nutné vyplnit všechny položky. Zobrazte "Náhled" a zkontrolujte text. Pak je třeba zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.
 

Nejnovější články

Cyklistická sezóna končí - zpráva MěP a MěÚ Třeboň

Cyklistická sezóna 2019 v Třeboni končí. Zpráva Městské policie a Městského úřadu v Třeboni.

Kino Třeboň - program listopad 2019

Program kina v Třeboni v listopadu 2019. Kino Světozor a kino Aurora.

Pravidelné bohoslužby v říjnu 2019

Kurzy netradičního vaření

Kurzy netradiční kuchyně, Mexika, Kuby, Asie, Texasu,..

Plavání v Lázních Aurora v říjnu 2019

Omezení otevírací doby v bazénu.


Tip na ubytování

Schwarzenberský seník Vybavení interiérů v pokojích a apartmánech Ložnice ve Schwarzenberském seníku

Schwarzenberský seník Ubytování v Třeboni


Reklama


Burčák od Znovínu Znojmo v Třeboni.

Bleskově

Třeboň, čtvrtek 17.10.2019

17. říjen 2019 v Třeboni

Třeboň, pátek 18.10.2019

18. říjen 2019 v Třeboni

Linka 156

Září 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, září 2019

Srpen 2019 na lince 156

Noviny Městské policie, srpen 2019

Počasí

Kontakty

ODEON a.s.

Provozovna Třeboň
Novohradská 224
379 01 Třeboň II
Napište nám
www.odeon.cz

Třeboň INFO.CZ :: Provozovatel ODEON a.s.